About

English flag CLPprint is Ireland's largest online store specializing in printing CLP labels for wax melts, scented candles, reed diffusers etc, etc. We cater to individuals and small businesses, in all European languages, ensuring the highest quality standards. While we are not regulatory consultants specializing in chemical regulations, we are committed to helping your business achieve CLP compliance.

To support your compliance needs, we developed proprietary software that generates CLP labels in all European languages based on the CLP templates or Safety Data Sheets (SDS) you or your fragrance/essential oil supplier provide. The label content is based on the information you supply. We print CLP labels in full compliance with EU regulations, including all mandatory hazard and precautionary statements and, where applicable, the necessary pictograms according to BS EN 15494: Candles - Product safety labels.

In addition to CLP labels, we offer a wide range of warning and instruction labels in all European languages for wax melts, scented candles, and reed diffusers, etc, etc. Our services also include printing logos, stickers, and labels. If you prefer to print the CLP labels yourself, we also offer them in PDF format.

At CLPprint, we understand the importance of branding. We offer design assistance or can create your logo, stickers, and labels. Additionally, we produce business stickers and customized accessories specifically designed for your wax melts and candles.

 

 

Swedish flag CLPprint är Irlands största onlinebutik som specialiserar sig på att trycka CLP-etiketter för vaxsmältor, doftljus, doftpinne och så vidare. Vi tillhandahåller tjänster för enskilda personer och småföretag, på alla europeiska språk, och säkerställer högsta kvalitetsstandarder. Även om vi inte är regulatoriska konsulter specialiserade på kemiska regler, är vi engagerade i att hjälpa ditt företag att uppnå CLP-efterlevnad.

För att stödja dina behov av efterlevnad har vi utvecklat egenutvecklad programvara som genererar CLP-etiketter på alla europeiska språk baserat på de CLP-mallar eller säkerhetsdatablad (SDS) som du eller din leverantör av doft/eterisk olja tillhandahåller. Etikettinnehållet är baserat på den information du tillhandahåller. Vi trycker CLP-etiketter i full överensstämmelse med EU-förordningar, inklusive alla obligatoriska faro- och försiktighetsuttalanden och, vid behov, de nödvändiga piktogrammen enligt BS EN 15494: Ljus - Produktsäkerhetsmärkning.

Förutom CLP-etiketter erbjuder vi ett brett utbud av varnings- och instruktionsetiketter på alla europeiska språk för vaxsmältor, doftljus och doftpinnar och så vidare. Våra tjänster inkluderar även tryckning av logotyper, klistermärken och etiketter. Om du föredrar att trycka CLP-etiketterna själv erbjuder vi dem också i PDF-format.

På CLPprint förstår vi vikten av varumärkesbyggande. Vi erbjuder designassistans eller kan skapa din logotyp, klistermärken och etiketter. Dessutom producerar vi affärsklistermärken och anpassade tillbehör speciellt utformade för dina vaxsmältor och ljus.